Szukaj:    

Superoferty

Porównywarka

Porównywarka jest serwisem za pomocą którego mogą Państwo porównać ceny wybranych produktów w poszczególnych sklepach i marketach.

Katalog

W katalogu znajdują się produkty, które można ze sobą porównać. Aby to zrobić należy dodać wybrany produkty do koszyka. Ceny oznaczone kolorem zielonym oznaczają najniższą cenę danego produktu, a ceny oznaczone kolorem czerwonym oznaczają cenę najwyższą w danym sklepie.
Po wybraniu danego produktu wyświetlają się dodatkowe informacje czyli: pokazują się ceny produktu w poszczególnych sklepach, a także różnica (również procentowo) pomiędzy ceną najwyższą a najniższą. Dodatkowo można zobaczyć jak kształtowała się cena danego produktu w poszczególnych okresach czasu dla danego sklepu.

Koszyk

Do koszyka dodajemy produkty, które nas interesują. Przy każdym produkcie prezentujemy listę sklepów, które oferują dany produkt. Cena produktu oznaczona kolorem zielonym wskazuje nam, że jest to najniższa cena produktu w zestawieniu wszystkich sklepów. Z kolei cena oznaczona kolorem czerwonym to najwyższa cena danego produktu. Kolorem pomarańczowym oznaczona jest cena najniższa przy koszyku w którym występuje produkt bez ceny w danym sklepie. Związane jest to z tym, że niektóre produkty nie występują w poszczególnych marketach.

Za pomocą znaku plus i minus znajdującego się przy nazwie produktu można zwiększać lub zmniejszać ilość danego produktu w koszyku. Opcja usuń służy do usuwania produktu z koszyka.
Natomiast opcja "zapis" i "odczyt" służy do zapisywania zawartości koszyka. Po ponownym wejściu na stronę przy użyciu opcji "odczyt" następuje odczyt zawartości koszyka. Jeśli ceny zmieniły się zostaną one zaktualizowane. Opcja "newsletter" służy do wysyłania zawartości koszyka na podany adres e-mail.

Ranking sklepów

Lista rankingowa tworzona jest na podstawie 25 produktów. Dla każdego sklepu sumowane są ceny wybranych produktów, po czym wynik jest prezentowany od najniższej do najwyższej sumy.

Top12

Top 12 jest to lista produktów, w których różnica między ceną minimalną a maksymalną jest najwyższa.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Wszystkie prawa zastrzeżone. www.superoferty.net Created by Marcus.